Velkommen til Connecticom

Kjernekompetanse

Vår kjernekompetanse er å utvikle selskaper via styreroller eller prosjekter, der mandatet kan være vekststrategi, omstilling, strukturelle endringer eller effektivisering. Noen prosjekter vil også innebære oppkjøp, salg eller fusjon.

Fokus

Vårt hovedfokus er rettet mot media- og marketingvirksomheter, men også beslektede områder som f.eks. underholdning og opplevelser, digitale tjenester, e-commerce, tech startups og innholdsproduksjon. Vi hevder imidlertid at også virksomheter i andre bransjer kan ha god nytte av erfaringene fra slike områder, som har vært igjennom kraftige omstillinger.   

Partnere

Vi har lang erfaring fra toppledelsen i noen av Norges ledende medie- og marketingsselskaper. I tillegg til operative ledelse av virksomheter i endring har vi gjennomført et stort antall vellykkede strategi-, oppkjøps- og forretningsviklingsprosjekter innen flere ulike forretningsområder. Primært publishing, men også marketing, reiser og events, digitale tjenester etc.  

Partnere

Connecticom ledes og eies av Rolf Hanche-Olsen. Rolf har lang erfaring fra toppledelsen i Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen AS) og Aller Media. Han har i mesteparten av sin tid i disse selskapene hatt ansvar for konsernstrategi og oppkjøp, i tillegg til ansvaret for en rekke virksomheter. Der hvor det er riktig for oppdragsgiverne trekkes samarbeidspartnere inn i prosjektene, i første rekke John Arne Markussen (MeaConcept AS), tidligere adm. direktør og sjefredaktør i Dagbladet. I M&A-prosjekter benyttes erfarne eksterne finansielle og juridiske rådgivere.  

Rolf Hanche-Olsen

John Arne Markussen