Strukturelle endringer/ M&A

Vi bistår våre oppdragsgivere med å finne strategiske alternativer virksomheten, utover organisk videreutvikling. Dette kan bety endringer i form av ny selskapsstruktur, fusjoner, partnerskap, oppkjøp eller salg av virksomheten. Hvert case er unikt, og evnen til å finne gode løsninger er størst om man har bransjekompetanse. Vi har gjennomført et stort antall transaksjoner, oftest fra kjøpersiden og noen ganger fra selgersiden. 

Strukturelle endringer/ M&A

Vi bistår våre oppdragsgivere med å finne strategiske alternativer virksomheten, utover organisk videreutvikling. Dette kan bety endringer i form av ny selskapsstruktur, fusjoner, partnerskap, oppkjøp eller salg av virksomheten. Hvert case er unikt, og evnen til å finne gode løsninger er størst om man har bransjekompetanse. Vi har gjennomført et stort antall transaksjoner, oftest fra kjøpersiden og noen ganger fra selgersiden. 

Strategi- og forretningsutvikling

Vi gjennomfører prosjekter knyttet til strategi- og forrretningsutvikling, først og fremst med vekst som hovedformål. Vi har realisert et stort antall vellykkede forretningsutviklingsprosjekter innen forskjellige virksomhetsområder i og utenfor medieområdet, mange knyttet til digitalisering. Dette arbeidet bygger på erfaring fra en bransje som tidlig har måttet ta i bruk nye forretningsmodeller og foreta de nødvendige interne endringene av kultur og kompetanse.

Strategi- og forretnings- utvikling

Vi gjennomfører prosjekter knyttet til strategi- og forrretningsutvikling, først og fremst med vekst som hovedformål. Vi har realisert et stort antall vellykkede forretningsutviklingsprosjekter innen forskjellige virksomhetsområder i og utenfor medieområdet, mange knyttet til digitalisering. Dette arbeidet bygger på erfaring fra en bransje som tidlig har måttet ta i bruk nye forretningsmodeller og foreta de nødvendige interne endringene av kultur og kompetanse.

Kommunikasjon og medieforståelse

Via samarbeidspartner John Arne Markussen i Meaconcept AS tilbys også strategiske og operative kommunikasjontjenester. Mer enn noen gang er kombinasjonen samfunnsforståelse og innsikt i moderne mediedynamikk viktig. God kommunikasjon og medieforståelse er viktig både internt og eksternt.

Kommunikasjon og medieforståelse

Via samarbeidspartner John Arne Markussen i Meaconcept AS tilbys også strategiske og operative kommunikasjontjenester. Mer enn noen gang er kombinasjonen samfunnsforståelse og innsikt i moderne mediedynamikk viktig. God kommunikasjon og medieforståelse er viktig både internt og eksternt.

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat