Strukturelle endringer/ M&A

En typisk oppgave for Connecticom er å bistå med å finne strategiske alternativer for en virksomhet, utover organisk videreutvikling. Dette innebærer i mange tilfeller endringer i form av ny selskapsstruktur, fusjoner, partnerskap, oppkjøp eller salg av virksomheten. Hvert case er unikt, og evnen til å finne gode løsninger er størst hos rådgivere med bransjekompetanse. I Connecticom møter du rådgivere som har gjennomført et stort antall transaksjoner fra kjøpersiden eller rådgiversiden.

Strukturelle endringer/ M&A

En typisk oppgave for Connecticom er å bistå med å finne strategiske alternativer for en virksomhet, utover organisk videreutvikling. Dette innebærer i mange tilfeller endringer i form av ny selskapsstruktur, fusjoner, partnerskap, oppkjøp eller salg av virksomheten. Hvert case er unikt, og evnen til å finne gode løsninger er størst hos rådgivere med bransjekompetanse. I Connecticom møter du rådgivere som har gjennomført et stort antall transaksjoner fra kjøpersiden eller rådgiversiden.

Strategi- og forretningsutvikling

Connecticom bistår oppdragsgiverne med prosjekter knyttet til strategi- og forrretningsutvikling, først og fremst med å utvikle vekststrategier og gjennomføre konkrete forretningsutviklingsprosjekter. Vi har realisert et stort antall vellykkede forretningsutviklingsprosjekter innen forskjellige virksomhetsområder i og utenfor medieområdet, mange knyttet til digitalisering. Dette arbeidet bygger på erfaring fra en bransje som tidlig har måttet ta i bruk nye forretningsmodeller og foreta de nødvendige interne endringene av kultur og kompetanse.

Strategi- og forretnings- utvikling

Connecticom bistår oppdragsgiverne med prosjekter knyttet til strategi- og forrretningsutvikling, først og fremst med å utvikle vekststrategier og gjennomføre konkrete forretningsutviklingsprosjekter. Vi har realisert et stort antall vellykkede forretningsutviklingsprosjekter innen forskjellige virksomhetsområder i og utenfor medieområdet, mange knyttet til digitalisering. Dette arbeidet bygger på erfaring fra en bransje som tidlig har måttet ta i bruk nye forretningsmodeller og foreta de nødvendige interne endringene av kultur og kompetanse.

Kommunikasjon og medieforståelse

Via samarbeidspartnerne leverer Connecticom også strategiske og operative kommunikasjontjenester. Mer enn noen gang er kombinasjonen samfunnsforståelse og innsikt i moderne mediedynamikk viktig. God kommunikasjon og medieforståelse er viktig både internt og eksternt.

Kommunikasjon og medieforståelse

Via samarbeidspartnerne leverer Connecticom også strategiske og operative kommunikasjontjenester. Mer enn noen gang er kombinasjonen samfunnsforståelse og innsikt i moderne mediedynamikk viktig. God kommunikasjon og medieforståelse er viktig både internt og eksternt.

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat