Strukturelle endringer/ M&A

Analyse og gjennomføring av strukturelle vekstinitiativer i form av oppkjøp, fusjoner, corporate startups, corporate ventures, joint-ventures o.l. Alternativt salg av virksomhet til finansielle eller strategiske kjøpere.

Strukturelle endringer/ M&A

Analyse og gjennomføring av strukturelle vekstinitiativer i form av oppkjøp, fusjoner, corporate startups, corporate ventures, joint-ventures o.l. Alternativt salg av virksomhet til finansielle eller strategiske kjøpere.

Strategiprosesser og støtte til vekst og skalering

Fasilitering og prosjektledelse av strategiprosesser i store og små virksomheter, både tidligfaseselskaper og modne selskaper. Fortrinnsvis selskaper som er åpne for å tenke nytt mht. ambisjoner, vekstområder og struktur. Kan gjerne også inkludere styrearbeid.

Strategiprosesser og støtte til vekst og skalering

Fasilitering og prosjektledelse av strategiprosesser i store og små virksomheter, både tidligfaseselskaper og modne selskaper. Fortrinnsvis selskaper som er åpne for å tenke nytt mht. ambisjoner, vekstområder og struktur. Kan gjerne også inkludere styrearbeid.

Mediarelaterte forretningsområder

Connecticoms eier, Rolf Hanche-Olsen, har svært lang erfaring fra vekst og omstilling innen media, en bransje som mer enn noen har måtte diversifisere og tilpasse seg nye forretningsmodeller, digitale kanale og prosesser, og nye organisasjonsmodeller. Medierelaterte prosjekter er derfor kjernekompetanse for Connecticom. Prosjekter innen øvrige områder vil bli kanalisert til Edge Innovation, der Rolf Hanche-Olsen også er partner.

www.edgeinnovation.com

Mediarelaterte forretningsområder

Connecticoms eier, Rolf Hanche-Olsen, har svært lang erfaring fra vekst og omstilling innen media, en bransje som mer enn noen har måtte diversifisere og tilpasse seg nye forretningsmodeller, digitale kanale og prosesser, og nye organisasjonsmodeller. Medierelaterte prosjekter er derfor kjernekompetanse for Connecticom. Prosjekter innen øvrige områder vil bli kanalisert til Edge Innovation, der Rolf Hanche-Olsen også er partner.

www.edgeinnovation.com

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat