Endringene i medie- og kommunikasjons-
bransjen skaper grobunn for Connecticom

Medie- og kommunikasjonsbransjen har lenge vært i fronten av den digitale transformasjonen. Forretningsmodeller redefineres kontinuerlig, og nasjonale medie- og marketingselskaper fortsetter å bli utfordret av globale aktører og «disruptive» startups. Nye teknologier og digitale tjenester fortsetter å strømme inn i markedet. Driverne er blant annet utbyggingen av raskere bredbåndsnett, produktutviklingen av mobile plattformer og nye muligheter for utnyttelse av data i produktutvikling og kundedialog.

Fortsatt er det behov for konsolidering og omstilling av så vel den tradisjonelle mediabransjen som marketingbransjen, parallelt med at nye forretningsmodeller utvikles og nye inntektskilder identifiseres. Medieselskapene er ikke lenger bare medieselskaper, men utvikler seg mot diversifiserte selskaper som tilbyr innhold på mange plattformer, markedsføringstjenester, tjenester og opplevelser.

Connecticom ønsker å bidra til at oppdragsgiverne når sine strategiske mål, og at aksjonærene får realisert sine verdier. Dette gjør vi gjennom å jobbe med oppdragsgivernes virksomhet gjennom styre- eller prosjektarbeid, og gjennom å knytte eiermessige relasjoner mellom selskaper som kompletterer hverandre.

Connecticom eies og ledes av Rolf Hanche-Olsen, som har lang erfaring fra toppledelse og strategiarbeid i store norske medie- og marketingselskaper. I prosjektene trekkes det inn faste samarbeidspartnere, som alle har tung fagkompetanse og erfaring, utfra oppdragets art.

Ta kontakt!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat